DSC_1006_vrolijk.jpeg
DSC_0892_clairedix.jpeg
DSC_1092_indewei.jpeg
DSC_1329_educatie.jpeg
DSC_1021_koeienindewei.jpeg
DSC_1365_educatie11.jpeg
DSC_0906_kidsvoerhek.jpeg

2023 05 10 NPO1Breng je poep naar ons en ontvang een emmer compost voor je tuin!

Tussen 11.00 en 16.00 uur kunt u in een emmer uw poep of plas brengen. Jan Willem maakt er voedsel voor de bodem van. U ontvangt van Jan Willem het verhaal over de Give a Shit-beweging waar hij aan meedoet én een beetje compost voor uw tuin.

Melkveehouder Jan Willem Breukink wil graag de brug slaan tussen de consument en de boer; samen in gesprek over de transitie in de landbouw. Kringlooplandbouw betekent de kringloop van nutriënten gesloten houden. Nu worden er veel nutriënten uit de human voedingsindustrie en uit het buitenland aangevoerd op boerenbedrijven. Groenten, melk of vlees worden afgevoerd van het bedrijf. De burger eet de producten op, maar waar blijft de poep van de burger? Het gat van de burger is letterlijk het gat van de kringloop!

Voedselkringloop
De mens is het grootste gat in de voedselkringloop. Er zitten bordenvol voedingsstoffen in poep die nu zonder om te kijken worden weggespoeld en verbrand. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat we in Nederlands jaarlijks 35 miljoen kilo fosfaat, 110 miljoen kilo stikstof en 34,5 miljoen kilo kali verloren laten gaan: ‘flush and forget’. Dit tekort wordt op het moment aangevuld met kunstmest en dierlijke mest. Los van dat kunstmest vooral de plant voedt in plaats van de bodem, bestaat het uit eindige grondstoffen. Kali halen we nu vooral uit Rusland. Fosfaat uit Marokko en stikstof met hulp van fossiele energie uit de lucht. Voor 10 ton kalkammonsalpeter is 3.600 m³ aardgas nodig. De kosten stijgen en dat maakt ons onnodige afhankelijk. Dit zorgt voor alle problemen die tegenwoordig op de voorpagina staan van de kranten: verlies biodiversiteit, vervuiling drinkwater, het stikstofprobleem, ammoniak vervuiling, uitputting en uitbuiting. 

Andere wereld
Jan Willem en de Give a shit-beweging zien een andere wereld voor zich. Een wereld waar de boer niet alleen gezien wordt als voedselproducent, maar waar hij een nieuwe sociaal economische rol vervult als nutriënten recycelaar. Dit geeft boeren een versterkte positie in de maatschappij, waar zij onze stedelijke lasten weer omtoveren tot lusten.
Een wereld waar de burger niet alleen voedselconsument is, maar ook poep producent. Het land voedt jou, en jij voedt op jouw beurt het land. Het is een wereld waar biodiversiteit opbloeit en wij de bodem de kracht teruggeven om ons te beschermen tegen de klappen van klimaatverandering.

Het is een samenlevingsinclusieve kringlooplandbouw, een wederkerige wereld tussen stad en land, waar boer en burger elkaar bedienen. Daarom roepen wij mensen op: ‘Give a shit!’. En breng je poep naar Jan Willem! Meer info via Give a Shit | BROODJEPOEP.